Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka v oblasti starostlivosti o bezdomovcov

Description

Code

2635.3.15

Description

Sociálni pracovníci v oblasti starostlivosti o bezdomovcov poskytujú priamo v teréne pomoc, usmernenia a poradenstvo ľuďom, ktorí majú problémy s bývaním alebo žijú na ulici. Oboznamujú ich so službami, ktoré majú ľudia bez domova k dispozícii, od voľných miest v ubytovniach až po poskytovanie služieb finančnej pomoci. Niekedy si musia poradiť s osobami s duševnými problémami, so závislosťami alebo s obeťami domáceho či sexuálneho zneužívania.

Alternatívne označenie

sociálna pracovníčka v oblasti starostlivosti o bezdomovcov

sociálny pracovník v oblasti starostlivosti o bezdomovcov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept