Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka turistických produktov

Description

Code

1221.6

Description

Riaditelia turistických produktov analyzujú trh, vyhľadávajú potenciálne ponuky, vyvíjajú produkty, plánujú a organizujú distribučné a marketingové procesy.

Alternatívne označenie

manažérka produktov cestovného ruchu

šéfka turistickej distribúcie

manažér produktov cestovného ruchu

riaditeľ turistických produktov

riaditeľka turistických produktov

vedúci vývoja produktov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept