Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dispečer/dispečerka solárnej elektrárne

Description

Code

3131.3.8

Description

Dispečeri solárnej elektrárne prevádzkujú a udržiavajú zariadenia, ktoré vyrábajú elektrickú energiu zo slnečnej energie. Monitorujú meracie zariadenia s cieľom zaistiť bezpečnosť prevádzky a plnenie potrieb výroby. Reagujú aj na systémové problémy a na nedostatky v opravách.

Alternatívne označenie

dispečer solárnej elektrárne

operátor solárnej elektrárne

dispečerka solárnej elektrárne

operátorka solárnej elektrárne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept