Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biochemik/biochemička

Description

Code

2131.4.2

Description

Biochemici skúmajú reakcie vyvolané chemikáliami v živých organizmoch. Patrí sem výskum zameraný na vývoj alebo zlepšenie chemických produktov (napr. liekov), ktorého cieľom je zlepšiť zdravie živých organizmov a lepšie pochopiť ich reakcie.

Alternatívne označenie

biochemik

biochemička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept