Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordinátor/koordinátorka exteriérových aktivít

Description

Code

3423.1.1

Description

Koordinátori exteriérových aktivít organizujú a riadia pracovné programy a zdroje (najmä zamestnancov) s cieľom poskytovať produkty a služby organizácie. Dohliadajú na zamestnancov a riadia ich. Môžu školiť a rozvíjať zamestnancov, alebo plánovať a riadiť tento proces s pomocou iných. Uvedomujú si svoju zodpovednosť voči klientom, technickým otázkam, environmentálnym otázkam a otázkam bezpečnosti. Koordinátori exteriérových aktivít často pracujú „v teréne“, ale k ich úlohám môže patriť aj administratíva a riadenie.

Alternatívne označenie

koordinátor aktivít exteriérových aktivít

koordinátorka exteriérových aktivít

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept