Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

supervízor/supervízorka v celulózo-papierenskej výrobe

Description

Code

3122.4.12

Description

Supervízori v celulózo-papierenskej výrobe koordinujú a monitorujú prevádzku v papierni počas výroby výrobkov ako vlnitá lepenka, kartónové škatule alebo vypchaté obálky. Zabezpečujú, aby sa mohli dosiahnuť výrobné ciele, ako je množstvo a kvalita výrobkov, včasnosť a nákladová efektívnosť. Majú jasný prehľad o prebiehajúcich procesoch a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízorka v celulózo-papierenskej výrobe

supervízor v celulózo-papierenskej výrobe

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept