Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

odborník/odborníčka na dátovú kvalitu

Description

Code

2519.1

Description

Odborníci na dátovú kvalitu kontrolujú presnosť dát organizácie, odporúčajú vylepšenia v záznamových systémoch a procesoch získavania dát a posudzujú referenčnú a historickú integritu dát. Okrem toho vypracúvajú a zachovávajú ciele a normy kvality dát, dohliadajú na politiku organizácie v oblasti ochrany osobných údajov a monitorujú súlad tokov dát so štandardmi kvality dát.

Scope note

Excludes people performing managerial and development activities.

Alternatívne označenie

analytik údajov

analytička údajov

odborník na dátovú kvalitu

odborník na kvalitu údajov

odborníčka na dátovú kvalitu

odborníčka na kvalitu údajov

špecialista na dátovú kvalitu

špecialistka na dátovú kvalitu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept