Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka stavebného materiálu

Description

Code

5223.7.7

Description

Predavači stavebného materiálu predávajú stavebný materiál v špecializovaných obchodoch.

Alternatívne označenie

predavačka stavebnín

predajkyňa stavebných materiálov

predajca stavebných materiálov

predavačka stavebného materiálu

predavač stavebnín

predavač stavebného materiálu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept