Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

matematik/matematička

Description

Code

2120.5

Description

Matematici študujú a prehlbujú existujúce matematické teórie s cieľom rozšíriť poznanie a nájsť nové paradigmy v tomto odbore. Tieto znalosti uplatňujú na výzvy, ktoré sa vyskytujú v inžinierskych a vedeckých projektoch, s cieľom ubezpečiť, že merania, kvantity a matematické zákony dokazujú ich životaschopnosť.

Alternatívne označenie

matematik

matematička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept