Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka výtvarných umení

Description

Code

2355.6

Description

Učitelia výtvarného umenia vzdelávajú študentov v rôznych štýloch vizuálneho umenia, napríklad kresba, maľba a sochárstvo v rekreačnom kontexte. Poskytujú študentom prehľad o histórii umenia, ale v prvom rade vo svojich kurzoch využívajú prístup založený na praxi, v rámci ktorého pomáhajú študentom vyskúšať rôzne umelecké techniky a zvládať ich, a podnecujú ich k tomu, aby rozvíjali svoj vlastný štýl.

Alternatívne označenie

učiteľka výtvarných umení

učiteľ výtvarných umení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept