Skip to main content

Show filters

Hide filters

sociálny podnikateľ/ sociálna podnikateľka

Description

Code

1120.6

Description

Sociálni podnikatelia vytvárajú inovatívne modely produktov alebo služieb zamerané na riešenie sociálnych výziev a výziev v oblasti životného prostredia, pričom prostredníctvom svojich ziskov plnia sociálnu misiu, ktorá má prínos pre širšiu komunitu alebo životné prostredie. Často využívajú demokratickejší rozhodovací systém, v rámci ktorého užšie zapájajú svoje zainteresované strany, a usilujú sa dosiahnuť zmenu na úrovni systému tým, že ovplyvňujú politiky, vývoj trhu a dokonca mentalitu.

Alternatívne označenie

ekologický podnikateľ

ekologický podnikateľka

zakladateľ podniku sociálneho podnikania

zakladateľ sociálneho podnikania

zakladateľ sociálneho podniku

zelený podnikateľ

zelený podnikateľka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept