Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik údržby/technička údržby železničnej infraštruktúry

Description

Code

3112.1.10

Description

Technici údržby železničnej infraštruktúry vykonávajú bežné inšpekcie železničných tratí, vedení, signalizačných staníc, výhybiek a iných železničných infraštruktúr. Sú vysielaní aj na rýchle opravy porúch a zaručenie bezpečnosti, a to kedykoľvek počas dňa či noci.

Alternatívne označenie

technik údržby železničnej infraštruktúry

technička údržby železničnej infraštruktúry

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept