Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka rekreačného zariadenia

Description

Code

1431.2

Description

Riaditelia rekreačných zariadení riadia prevádzku zariadení poskytujúcich rekreačné služby, ako sú záhrady, kúpele, zoologické záhrady, herne a lotérie. Plánujú a organizujú každodenné činnosti príslušných zamestnancov a zariadení a zabezpečujú, aby organizácia sledovala najnovší vývoj v tejto oblasti. Koordinujú rôzne oddelenia zariadení a dbajú na správne využívanie zdrojov a rozpočtov.

Alternatívne označenie

vedúci rekreačného strediska

riaditeľ rekreačného zariadenia

vedúca rekreačného strediska

vedúci rekreačného zariadenia

vedúca rekreačného zariadenia

riaditeľka rekreačného zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept