Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

súkromný detektív/súkromná detektívka

Description

Code

3411.8

Description

Súkromní detektívi získavajú a analyzujú informácie s cieľom poskytnúť pravdivé skutočnosti svojim klientom, ktorými môžu byť súkromné osoby, podniky alebo právne subjekty. K ich úlohám patrí sledovanie vrátane fotografovania, previerok osôb a vypočúvania jednotlivcov. Súkromní detektívi pomáhajú v trestných aj občianskoprávnych veciach, v prípadoch týkajúcich sa starostlivosti o dieťa, finančných podvodov či online obťažovania, ako aj pri hľadaní nezvestných osôb. Získané informácie odovzdajú v podobe spisu svojim klientom, ktorí môžu podniknúť ďalšie kroky.

Alternatívne označenie

súkromná detektívka

súkromný detektív

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept