Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka valcovacieho stroja na závity

Description

Code

7223.24

Description

Operátori valcovacích strojov na závity nastavujú a obsluhujú valcovacie stroje určené na tvarovanie kovových obrobkov do vonkajších a vnútorných skrutiek so závitom pritláčaním závitovej valcovacej matrice proti kovovým obrobkom, čím sa vytvorí väčší priemer, ako sú pôvodné obrobky.

Alternatívne označenie

operátorka valcovacieho stroja na závity

operátor valcovacieho stroja na závity

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept