Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci

Description

Code

2263.3

Description

Špecialisti v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci realizujú plány na zlepšenie pracovného prostredia a kultúry. Posudzujú riziká a vedú pohovory so zamestnancami, aby sa zabezpečilo, že pracovné prostredie je v súlade s pravidlami ochrany zdravia a bezpečnosti, a zároveň zabezpečujú, aby komunikácia v rámci pracoviska prebiehala pozitívnym a produktívnym spôsobom. Ak je špecialista v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnaný v zdravotníckom zariadení, musí preskúmať šírenie infekcií v rámci zariadenia a radiť všetkým zamestnancom, ako bojovať s infekciami a ako im predchádzať. V zariadeniach, kde sú zamestnanci vystavení ionizujúcemu žiareniu, ako sú napríklad jadrové elektrárne a výskumné inštitúcie, sa okrem toho uplatňuje biofyzika.

Alternatívne označenie

špecialista v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci

špecialistka v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

Narrower occupations

zručnosti / kompetencie

URI – koncept