Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mechanik vykurovacích a ventilačných zariadení/ mechanička vykurovacích a ventilačných zariadení

Description

Code

7127.1

Description

Mechanici vykurovacích a ventilačných zariadení inštalujú a udržiavajú priemyselné vykurovacie a chladiace systémy. Montujú pece, termostaty, kanály, vetracie otvory a iné zariadenia potrebné na zabezpečenie riadeného prúdenia a úpravy vzduchu. Vykonávajú aj opravy.

Alternatívne označenie

inšpektor klimatizácie a chladenia

inšpektorka vykurovacích nástrojov

mechanička vzduchotechniky

mechanik kúrenia HVAC

inšpektor klimatizácie

mechanik kúrenia, vetrania a klimatizácie

inšpektorka klimatizácie

mechanik vzduchotechniky

inšpektorka HVACR

inšpektor vetrania a klimatizácie

technik priemyselného chladiča

mechanička kúrenia HVAC

technička priemyselného chladiča

inšpektorka klimatizácie a chladenia

inšpektorka vetrania a klimatizácie

inšpektor vykurovacích nástrojov

mechanička kúrenia, vetrania a klimatizácie

inšpektor HVACR

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept