Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rekvizitár/rekvizitárka

Description

Code

3435.17

Description

Rekvizitári stavajú, pripravujú, upravujú a vykonávajú údržbu rekvizít používaných na javisku a na nakrúcanie filmov či televíznych programov. Rekvizity môžu byť jednoduchými napodobeninami skutočných predmetov, alebo môžu obsahovať elektronické, pyrotechnické a iné efekty. Práca rekvizitárov sa zakladá na umeleckej vízii, nákresoch a plánoch. Úzko spolupracujú s dizajnérmi, ktorí sa podieľajú na produkcii.

Alternatívne označenie

výrobkyňa rekvizít

výrobca rekvizít

rekvizitár

rekvizitárka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept