Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti recyklácie

Description

Code

2143.1.3

Description

Špecialisti v oblasti recyklácie skúmajú politiky a právne predpisy v oblasti recyklácie a dohliadajú na ich vykonávanie v organizácii, aby sa zabezpečilo, že nakladanie s odpadom prebieha podľa nariadení. Vykonávajú kontroly, poskytujú recyklačné zariadenia a dohliadajú na pracovníkov v oblasti recyklácie. Poskytujú tiež poradenstvo organizáciám o spôsoboch zlepšenia postupov nakladania s odpadom.

Alternatívne označenie

špecialista v oblasti recyklácie

špecialistka v oblasti recyklácie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept