Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka riešení technológií

Description

Code

1330.3

Description

Riadiaci pracovníci riešení technológií prispievajú k technickej vízii spoločnosti a riadia všetky aspekty technologického rozvoja v súlade so strategickým smerovaním spoločnosti a cieľmi rastu. Prispôsobujú technológie potrebám podnikov.

Scope note

Includes people working in a higher level than the CEO.

Alternatívne označenie

hlavný digitálny dôstojník

riadiaca pracovníčka riešení technológií

riadiaci pracovník riešení technológií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept