Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

redaktor/redaktorka právnych textov

Description

Code

2619.8

Description

Redaktori právnych textov skúmajú právne predpisy a upravujú ich tak, aby mali väčšiu pôsobnosť a boli jasnejšie. Niekedy okrem toho dopĺňajú nové pripomienky, ktoré nikdy neboli zapracované do zákona alebo návrhu zákona.

Alternatívne označenie

redaktor právnych textov

redaktorka právnych textov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept