Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

potravinový inšpektor/potravinová inšpektorka

Description

Code

3257.3

Description

Potravinoví inšpektori vykonávajú inšpekcie v prostredí spracovania potravín z hľadiska bezpečnosti potravín. Sú súčasťou úradných kontrolných orgánov, ktoré testujú a kontrolujú potravinové výrobky a procesy s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi a zákonmi, ktorými sa riadi bezpečnosť a ochrana zdravia.

Alternatívne označenie

hygienik

hygienička

inšpektor bezpečnosti potravín

inšpektorka bezpečnosti potravín

kontrolórka potravinovej bezpečnosti

kontrolór potravinovej bezpečnosti

potravinová inšpektorka

potravinový inšpektor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept