Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

potravinový inšpektor/potravinová inšpektorka

Description

Code

3257.3

Description

Potravinoví inšpektori vykonávajú inšpekcie v prostredí spracovania potravín z hľadiska bezpečnosti potravín. Sú súčasťou úradných kontrolných orgánov, ktoré testujú a kontrolujú potravinové výrobky a procesy s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi a zákonmi, ktorými sa riadi bezpečnosť a ochrana zdravia.

Alternatívne označenie

kontrolór potravinovej bezpečnosti

potravinová inšpektorka

hygienička

inšpektorka bezpečnosti potravín

hygienik

potravinový inšpektor

kontrolórka potravinovej bezpečnosti

inšpektor bezpečnosti potravín

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept