Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

hudobný skladateľ/hudobná skladateľka

Description

Code

2652.1

Description

Hudobní skladatelia vytvárajú v rôznych štýloch nové hudobné diela. Obvykle zapisujú vytvorenú hudbu do nôt. Hudobní skladatelia môžu pracovať nezávisle alebo v rámci skupiny alebo súboru. Mnohí tvoria diela určené pre film, televíziu, hry alebo živé predstavenia.

Scope note

Excludes sound artist, lyricist and music arranger.

Alternatívne označenie

hudobná skladateľka

hudobný skladateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept