Skip to main content

Show filters

Hide filters

montážnik/montážnička výrobkov z dreva

Description

Code

8219.11

Description

Montážnici výrobkov z dreva spájajú výrobky z vopred zhotovených kusov dreva. Obsluhujú stroje, často hydraulické, ktoré spájajú rôzne prvky výrobku pomocou spojov, lepidla alebo iných spojovacích materiálov. Montážnici umiestňujú prvky na svoje miesto, obsluhujú stroj a snažia sa spozorovať problémy.

Scope note

Excludes people performing furniture assembly.

Alternatívne označenie

montážnik výrobkov z dreva

montážnička výrobkov z dreva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept