Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programový riaditeľ/programová riaditeľka

Description

Code

3435.6

Description

Programoví riaditelia zostavujú časový harmonogram vysielania. Rozhodujú o zaradení programu do vysielania na konkrétny čas a o dĺžke vysielacieho času pre jednotlivé programy, pričom vychádzajú z hodnotení programu, vekovej kategórie divákov atď.

Alternatívne označenie

programová riaditeľka

programový riaditeľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept