Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

recepčný/recepčná v hotelovom zariadení

Description

Code

4224.1

Description

Recepční v hotelovom zariadení sú miestom prvého kontaktu a pomoci pre hostí v hotelových zariadeniach. Majú na starosti rezerváciu, spracovanie platieb a poskytovanie informácií.

Alternatívne označenie

recepčný

zamestnanec recepcie

pracovník v prijímacej kancelárii

recepčná

pracovníčka prijímacej kancelárie

zamestnankyňa recepcie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept