Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik chladiacej klimatizácie a tepelných čerpadiel/ technička chladiacej klimatizácie a tepelných čerpadiel

Description

Code

3115.1.17

Description

Technici chladiacej klimatizácie a tepelných čerpadiel majú spôsobilosť a schopnosť bezpečne a uspokojivo realizovať návrh, predmontáž, inštaláciu, rozbeh, uvedenie do prevádzky, prevádzku, kontrolu počas prevádzky, kontrolu únikov, všeobecnú údržbu, údržbu obvodu, vyradenie z prevádzky, demontáž, vrátenie, recykláciu chladiva a odinštalovanie chladiacich, klimatizačných a tepelných čerpadlových systémov, zariadení alebo spotrebičov a pracovať s elektrickými, elektrotechnickými a elektronickými komponentami chladiacich, klimatizačných a tepelných čerpadlových systémov.

Scope note

Refrigeration air condition and heat pump technicians do not perform works on heating and ventilation systems.

Alternatívne označenie

technička servisu klimatizácie

technik montáže tepelného čerpadla

technik klimatizácie

technička montáže tepelného čerpadla

chladiarenský technička

technik inštalácie chladenia

technik chladiarenských služieb

technička montáže klimatizácie

technik montáže klimatizácie

technička inštalácie chladenia

technička chladiarenských služieb

servisná technička tepelného čerpadla

mechanička chladenia

technička tepelného čerpadla

chladiarenský technik

technik tepelného čerpadla

mechanik chladenia

technička klimatizácie

servisný technik tepelného čerpadla

technik servisu klimatizácie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept