Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka kladenia terazzových dlažieb

Description

Code

3123.1.24

Description

Supervízori kladenia terazzových dlažieb monitorujú kladenie terazzových dlažieb. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na riešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízor kladenia terazzových dlažieb

supervízorka kladenia terazzových dlažieb

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept