Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka teoretických a praktických predmetov v ozbrojených silách

Description

Code

2320.1.3

Description

Učitelia teoretických a praktických predmetov v ozbrojených silách školia novoprijatých študentov akadémie v zácviku alebo kadetov v teórii a praxi, ktoré sú potrebné, keď sa chce niekto stať vojakom alebo vojenským dôstojníkom. Požiadavkou na toto povolanie je, že musia mať sami skúsenosti ako vojenský dôstojník. Pripravujú materiály a vedú teoretické kurzy odbornej prípravy v oblastiach, ako sú právo, vnútroštátne a medzinárodné predpisy, modely obrany a útoku, svetové dianie atď. Takisto sa venujú fyzickému tréningu kadetov, vyučujú o starostlivosti a používané zbraní a strojov, poskytovaní prvej pomoci, technikách sebaobrany a útoku, vedení vojenských vozidiel a podrobujú kadetov ťažkému výcviku a fyzickému tréningu. Učitelia teoretických a praktických predmetov v ozbrojených silách riadia plány odbornej prípravy tak, že v prípade potreby pripravujú a aktualizujú učebné osnovy a cvičenia v teréne. Pomáhajú aj vyšším dôstojníkom pri príprave na kariérny postup a vo všeobecnosti monitorujú pokrok a hodnotia výsledky kadetov prostredníctvom série teoretických a fyzických skúšok. Vypracúvajú správy o výkonnosti a hodnotení každého kadeta.

Alternatívne označenie

učiteľka teoretických a praktických predmetov v ozbrojených silách

učiteľ teoretických a praktických predmetov v ozbrojených silách

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept