Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka elektroinštalačných prác

Description

Code

3123.1.11

Description

Supervízori elektroinštalačných prác monitorujú činnosti spojené so zapájaním a s údržbou elektrických káblov a iných elektrických vedení. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízorka elektroinštalačných prác

supervízor elektroinštalačných prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept