Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka na výživu

Description

Code

2265.1

Description

Špecialisti na výživu posudzujú osobitné výživové potreby obyvateľstva alebo jednotlivcov počas celého ich života a premietajú ich do poradenstva na účely udržania alebo obnovy zdravia ľudí a zníženie rizika pre zdravie ľudí. Špecialisti na výživu využívajú overené prístupy s cieľom podporiť jednotlivcov, rodiny a skupiny v tom, aby využívali a vyberali si potraviny, ktoré sú primerané z hľadiska výživy, bezpečné, chutné a udržateľné. Okrem zdravotnej starostlivosti špecialisti na výživu zlepšujú výživové prostredie pre všetkých ľudí prostredníctvom sektorov verejnej správy, priemyslu, akademickej obce a výskumu.

Scope note

Includes people performing education activities to develop healthy and balanced food habits in people's daily lives.

Alternatívne označenie

špecialista na výživu

dietetička

dietetik

špecialistka na výživu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept