Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koordinátor/koordinátorka bezpečnosti potrubných vedení

Description

Code

3119.13

Description

Koordinátori bezpečnosti potrubných vedení sledujú, zhromažďujú a sumarizujú všetky činnosti týkajúce sa zhody a súladu v oblasti potrubnej infraštruktúry. Zabezpečujú, aby sa práce vykonávali v rámci regulačných rámcov. Usilujú sa rozvíjať a vykonávať politiky dodržiavania predpisov a odporúčajú spôsoby, ako minimalizovať riziko. Kontrolujú miesta v teréne, zhromažďujú dôkazy a oznamujú dodržiavanie predpisov manažmentu.

Alternatívne označenie

koordinátor bezpečnosti potrubných vedení

koordinátorka bezpečnosti potrubných vedení

technik bezpečnosti potrubných vedení

technička bezpečnosti potrubných vedení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept