Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka biológie

Description

Code

2330.1.2

Description

Stredoškolskí učitelia biológie poskytujú študentom, zvyčajne deťom a mladým dospelým, vzdelanie v stredoškolskom prostredí. Zvyčajne ide o odborných učiteľov, ktorí sú špecializovaní a vyučujú vo svojej vlastnej oblasti štúdia, biológii. Pripravujú učebné plány a materiály, monitorujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia poznatky a výsledky študentov v predmete biológia na základe zadaní, testov a skúšania.

Alternatívne označenie

stredoškolský učiteľ biológie

stredoškolská učiteľka biológie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept