Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborník na prediktívnu údržbu/ odborníčka na prediktívnu údržbu

Description

Code

2152.1.13

Description

Odborníci na prediktívnu údržbu analyzujú údaje zozbierané zo snímačov umiestnených v továrňach, strojových zariadeniach, automobiloch, na železniciach a inde s cieľom monitorovať ich stav a poskytovať používateľom aktuálne informácie a prípadne ich upozorniť na potrebu vykonania údržby.

Alternatívne označenie

špecialistka na spoľahlivosť zariadenia

špecialista na spoľahlivosť zariadenia

technička prediktívnej údržby

špecialista na spoľahlivosť údržby

odborníčka na spoľahlivosť

technik prediktívnej údržby

plánovač údržby technickej spoľahlivosti

odborník na spoľahlivosť

plánovačka údržby technickej spoľahlivosti

koordinátorka prediktívnej a preventívnej údržby

špecialistka na spoľahlivosť údržby

koordinátor prediktívnej a preventívnej údržby

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept