Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka sťahovacích služieb

Description

Code

1324.4

Description

Manažéri sťahovacích služieb koordinujú všetky zdroje a činnosti pri sťahovaní. V spolupráci s klientmi určujú podmienky služby a prispôsobujú ich požiadavkám klienta. Riadia komunikáciu s prepravnými spoločnosťami, projektantmi a sťahovacími pracovníkmi s cieľom zabezpečiť súlad, ekonomickú efektívnosť a spokojnosť klientov.

Alternatívne označenie

manažér pre sťahovanie

koordinátor sťahovania

manažérka sťahovacích služieb

manažérka pre sťahovanie

manažér sťahovacích služieb

koordinátorka sťahovania

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept