Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant dopravy/projektantka dopravy

Description

Code

2164.3

Description

Projektanti dopravy vypracúvajú a vykonávajú politiky s cieľom zlepšiť dopravné systémy, berúc do úvahy sociálne, environmentálne a hospodárske faktory. Zbierajú a analyzujú dopravné údaje pomocou nástrojov štatistického modelovania.

Alternatívne označenie

projektant dopravy

projektantka dopravy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept