Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laborant biochemik/laborantka biochemička

Description

Code

3141.2.2

Description

Laboranti biochemici poskytujú technickú pomoc pri výskume, analýze a testovaní reakcií spôsobených chemikáliami v živých organizmoch. Používajú laboratórne vybavenie, ktoré pomáha rozvíjať alebo zlepšovať chemické produkty a zbierať a analyzovať údaje z pokusov, zostavovať správy a udržiavať laboratórne zásoby.

Alternatívne označenie

laborant biochemik

laborantka biochemička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept