Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka zákazníckeho centra na železnici

Description

Code

5112.2

Description

Pracovníci zákazníckeho centra na železnici komunikujú so zákazníkmi na železničnej stanici, odpovedajú im na otázky a rýchlo a bezpečne reagujú na neočakávané situácie. Poskytujú informácie, pomoc imobilným občanom a bezpečnosť na železničných staniciach. Poskytujú presné a aktuálne informácie o príchode a odchode vlakov, o vlakových prestupoch a pomáhajú zákazníkom naplánovať si cestu.

Alternatívne označenie

pracovníčka zákazníckeho centra na železnici

pracovník zákazníckeho centra na železnici

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept