Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný referent/odborná referentka pre poľnohospodárstvo

Description

Code

2422.12.1

Description

Odborní referenti pre poľnohospodárstvo analyzujú a identifikujú otázky poľnohospodárskej politiky a vypracúvajú plány na zlepšenie a realizáciu nových politík. Predkladajú správy a prezentácie s cieľom komunikovať a získavať podporu pre politiky vládnych úradníkov a verejnosti. Takisto komunikujú s odborníkmi v oblasti poľnohospodárstva na účely výskumu a informovania a plnia administratívne úlohy.

Alternatívne označenie

odborná referentka pre poľnohodpodárstvo

odborný referent pre poľnohospodárstvo

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept