Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

školský inšpektor/školská inšpektorka

Description

Code

2351.3

Description

Školskí inšpektori navštevujú školy, aby zabezpečili, že zamestnanci plnia svoje úlohy v súlade s pravidlami a predpismi v oblasti vzdelávania, a dohliadajú na to, aby administratíva, priestory a vybavenie školy boli v súlade s predpismi. Sledujú hodiny a skúmajú záznamy s cieľom posúdiť fungovanie školy a píšu správy o svojich zisteniach. Poskytujú spätnú väzbu a poradenstvo v oblasti zlepšovania a podávajú správy o výsledkoch vyšším úradníkom. Niekedy aj pripravujú kurzy odbornej prípravy a organizujú konferencie, na ktorých by sa prítomní učitelia mali zúčastniť.

Alternatívne označenie

školská inšpektorka

školský inšpektor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept