Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka zákazníckej skúsenosti

Description

Code

2431.8

Description

Manažéri zákazníckej skúsenosti monitorujú skúsenosti zákazníkov vytváraním, vyhodnocovaním a zlepšovaním organizácií interakcie so zákazníkmi v oblasti reštauračných a hotelových služieb, rekreácie alebo zábavného priemyslu. Vypracúvajú plány činností na optimalizáciu všetkých aspektov skúseností zákazníka. Manažéri zákazníckej skúsenosti sa usilujú o zabezpečenie spokojnosti zákazníkov a zvýšenie ziskov spoločnosti.

Alternatívne označenie

manažér zákazníckej orientácie

šéf zákazníckej skúsenosti

vedúca pre zákaznícku skúsenosť

šéfka zákazníckej skúsenosti

manažérka zákazníckej orientácie

vedúci pre zákaznícku skúsenosť

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept