Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca hospodárskeho strediska kanalizácie a ČOV

Description

Code

1321.2.4

Description

Vedúci hospodárskeho strediska kanalizácie a ČOV koordinujú a plánujú potrubia a kanalizačné systémy a dohliadajú na ich výstavbu a údržbu. Vykonávajú dohľad nad čistiarňami odpadových vôd a inými zariadeniami na čistenie odpadových vôd a zabezpečujú súlad operácií s predpismi.

Alternatívne označenie

vedúci hospodárskeho strediska kanalizácie a ČOV

vedúca hospodárskeho strediska kanalizácie a ČOV

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept