Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktový manažér/produktová manažérka

Description

Code

1223.1

Description

Produktoví manažéri sú zodpovední za riadenie životného cyklu výrobku. Okrem riadenia existujúcich produktov majú na starosti výskum a vývoj nových produktov prostredníctvom prieskumu trhu a strategického plánovania. Vykonávajú marketingové a plánovacie činnosti na zvýšenie ziskov.

Alternatívne označenie

produktová manažérka

produktový manažér

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept