Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inšpektor/inšpektorka životného prostredia

Description

Code

3257.1

Description

Inšpektori životného prostredia vykonávajú vyšetrovania s cieľom zabezpečiť, aby oblasti, organizácie a spoločnosti dodržiavali právne predpisy v oblasti životného prostredia a verejného zdravia. Hodnotia sťažnosti týkajúce sa životného prostredia, predkladajú správy o svojich zisteniach a pracujú s cieľom zabrániť budúcim rizikám alebo nesúladu so súčasnými politikami. Inšpektori životného prostredia vykonávajú konzultácie na podporu verejného zdravia a bezpečnosti.

Alternatívne označenie

inšpektorka životného prostredia

inšpektor životného prostredia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept