Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Description

Code

2424.3

Description

Manažéri vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinujú všetky činnosti odbornej prípravy a rozvojové programy v spoločnosti. Takisto navrhujú a vypracúvajú nové moduly odbornej prípravy a dohliadajú na všetky činnosti súvisiace s plánovaním a poskytovaním týchto programov.

Alternatívne označenie

manažérka vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

manažér vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept