Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista návrhár/špecialistka návrhárka poľnohospodárskeho vybavenia

Description

Code

2144.1.2.1

Description

Špecialisti návrhári poľnohospodárskeho vybavenia uplatňujú znalosti z oblasti inžinierstva a biologických vied s cieľom vyriešiť rôzne poľnohospodárske problémy, ako sú ochrana pôdy a vody a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov. Navrhujú poľnohospodárske konštrukcie, stroje, zariadenia a procesy.

Alternatívne označenie

špecialistka návrhárka poľnohospodárskeho vybavenia

projektantka poľnohospodárskych zariadení

projektant poľnohospodárskych zariadení

špecialista návrhár poľnohospodárskeho vybavenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept