Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka ochrany prírody

Description

Code

2143.2

Description

Špecialisti ochrany prírody hľadajú technologické riešenia na riešenie environmentálnych problémov. Zisťujú a analyzujú environmentálne problémy a vyvíjajú nové technologické výrobné procesy na ich odstránenie. Skúmajú vplyv technologických inovácií a uvádzajú svoje zistenia vo vedeckých správach.

Alternatívne označenie

špecialistka ochrany prírody

špecialista ochrany prírody

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept