Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

produktový manažér IT/produktová manažérka IT

Description

Code

1330.6

Description

Produktoví manažéri IT analyzujú a definujú súčasný a cieľový stav produktov, služieb alebo riešení IT. Odhadujú efektívnosť nákladov, rizikové body, príležitosti, silné a slabé stránky poskytovaných produktov alebo služieb. Vytvárajú štruktúrované plány a stanovujú časové harmonogramy a čiastkové ciele, čím sa zabezpečuje optimalizácia činností a zdrojov.

Alternatívne označenie

produktová manažérka IKT

produktová manažérka IT

produktový manažér IKT

produktový manažér IT

riaditeľka produktov IT

riaditeľ produktov IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept