Skip to main content

Show filters

Hide filters

montážnik/montážnička fotografických a filmových prístrojov

Description

Code

8212.3.4

Description

Montážnici fotografických a filmových prístrojov montujú fotografické výrobky, ako sú fotoaparáty, filmové kamery a projektory. Zhromažďujú rôzne optické, elektronické a mechanické komponenty fotoaparátu, ako sú batéria, zrkadlá, obrazový procesor a šošovky, a montujú fotoaparáty podľa špecifikácií použitím ručných nástrojov alebo strojov.

Alternatívne označenie

montážnik fotografických a filmových prístrojov

montážnička fotografických a filmových prístrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept