Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vývojár/vývojárka systémov IT

Description

Code

2511.15

Description

Vývojári systémov IT zabezpečujú údržbu, audit a zlepšenie organizačných podporných systémov. Využívajú existujúce alebo nové technológie na uspokojenie osobitných potrieb. Testujú systémové komponenty hardvéru, ako aj softvéru, diagnostikujú a riešia systémové chyby.

Scope note

Includes ICT system chief developer.

Alternatívne označenie

inžinier automatizovaných procesov

inžinierka automatizovaných procesov

systémová vývojárka

systémový vývojár

vývojárka komponentov

vývojárka systémov IKT

vývojárka systémov IT

vývojárka systémového softvéru

vývojár komponentov

vývojár systémov IKT

vývojár systémov IT

vývojár systémového softvéru

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept